Gå tilbage

Ramper ved Ulse på budget 2024

Jens Gerner Dandanell Møller Jens Gerner Dandanell Møller  •  22-08-2023  •    Ingen kommentarer

Forslagskode: FAXE-2023-08-22

Borgerforslaget omhandler kort at Faxe kommune på budget 2024 skal afsætte 25 mio kr til udførelse og realisering af nordvendte motorvejsramper ved ulse i 2024

Borgerforslag for udførelse af nordvendte ramper ved Ulse

I mange år har Faxe kommune, kommunens borgere og virksomheder ønsket sig nordvendte ramper ved Ulse. Dette store ønske, er senest blevet bekræftet i Borgergruppens underskriftindsamling med over 3.000 borgerunderskrifter og 100 underskrifter fra kommunens virksomheder.    

Desværre er ramperne druknet i politik, bureaukrati, skiftende trafikministre- og ordførere på Christiansborg samt manglende lokalt pres og opfølgning.

Dette på trods af, at alle partierne i Faxe byråd i over 20 år, har ønsket ramperne etableret.

Vi har derfor i Foreningen Natur, miljø og plan i Faxe kommune taget emnet op for at få politikerne til at afsætte de nødvendige midler - ca. 25 mio. DKR - i kommende budget for 2024 til realisering af projektet.      

De bedste hilsner 

Foreningen Natur, Miljø og plan i Faxe kommune 

bilag: skrivelse underskriftindsamling for der på budget 2024 afsættes 25 mio til etablering af nordvendte ramper i 2024

Dokumenter (1)

Dette forslag har ingen notifikationer
Har ingen milepæle