Databeskyttelse

Oplysningspligt efter databeskyttelsesforordningen

Faxe Kommune behandler personoplysninger om dig, når du bruger ordningen med borgerforslag. Det gør vi for at kunne kontrollere, at du bor i Faxe Kommune, og er fyldt 15 år, hvilket er kravene for at stille og støtte borgerforslag.

Kontrollen sker maskinelt med et tjek i cpr. registreret, og der er ikke medarbejdere, som ser dit cpr. nummer, navn eller din adresse.

  Lovgrundlaget for at behandle dine personoplysninger er dit samtykke, som du afgiver ved din tilmelding. Ønsker du at trække dit samtykke tilbage, skal du blot henvende dig til kommunens direktionssekretariat på telefon.

Registrering med NemID og CPR

Det er kun personer på 15 år og op og med adresse i Faxe Kommune, der må fremsætte borgerforslag og støtte borgerforslag. Systemet kontrollerer med MitID og CPR-opslag, at det kun er retmæssige borgere, der får mulighed for at stille og støtte forslag.

Dine data er beskyttede

Dine data bruges udelukkende til godkendelse af retten til at stille og støtte borgerforslag. Det vil sige, at ingen data bliver videreformidlet til brug i anden sammenhæng. Borgerforslags-systemet lever op til alle gældende krav til opbevaring af persondata, og er under løbende kontrol.

Dine data slettes 6 måneder efter, du senest enten har fremsat eller støttet et forslag. Er din brugerprofil slettet, kan du altid oprette en ny.

Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesreglerne har du ret til at:

  • Bede om indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig.
  • Få rettet forkerte personoplysninger om dig.
  • Få dine personoplysninger slettet.
  • Få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.
  • Vi sørger for, at andre, som vi måtte have givet dine personoplysninger til, bliver
  • underrettet om evt. berigtigelse, sletning eller begrænset behandling.
  • Flytte dine personoplysninger.
  • Gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.
  • Trække dit samtykke om behandling af dine personoplysninger tilbage. Det
  • Forudsætter dog, at behandlingen af dine oplysninger ikke er lovbaseret, men er foregået ved et samtykke.

Kontakt direktionssekretariatet, Faxe Kommune, hvis du ønsker at benytte dig af en eller flere af rettighederne ovenfor.

Hvis du har spørgsmål til Faxe Kommunes håndtering af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiveren kan rådgive dig nærmere om dine rettigheder. Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på tlf. 2926 1126 og via e-mail: dbr@faxekommune.dk Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren via Digital Post.

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Vi indsamler og behandler din personoplysninger i henhold til databeskyttelsesreglerne. Reglerne findes i Databeskyttelsesforordningen (EUROPA-PARLEMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 af den 27. april 2016) og databeskyttelsesloven (Lov nr. 502 af den 23. maj 2018).

Du kan finde databeskyttelsesreglerne på henholdsvis www.eur-lex.europa.eu og www.retsinformation.dk.