Gå tilbage

Stop! for flere store solcelleanlæg i Faxe Kommune

Jens Gerner Dandanell Møller Jens Gerner Dandanell Møller  •  22-08-2023  •    Ingen kommentarer

Forslagskode: FAXE-2023-08-21

Borgerforslag omhandler at Faxe kommune skal stoppe for flere nye solcelleparker i Faxe kommune

Vedr,. Stop for solcelle parker I Faxe Kommune.

Sammen med over 300 underskrifter fremsendes hermed borgerforslag til stop for flere solcelleparker i Faxe Kommune. 

Borgerforslag omhandler et stop for flere store solcelleparker i Faxe Kommune og tiltag ved etablering af nye og endnu ikke udførte og planlagte

Borgerforslag omhandler følgende tiltag

(se vedhæftede bilag vedrørende borgerforlag stop for solcelleparker i Faxe Kommune)

Borgerforslaget ønskes løftet til behandling i Faxe Byråd den 7.9.2023.

Med venlig hilsen

Foreningen Natur, Miljø og Plan i Faxe Kommune

Jens Dandanell

Formand

Bilag:

Borgerforslag stop for flere store solcelleparker i faxe kommune

Artikel vedrørende realkreditinstituternes udmelding om belåning af ejendomme ved energiparker

Dokumenter (2)

Dette forslag har ingen notifikationer
Har ingen milepæle